Identiteit

Basisschool Schateiland is een interconfessionele basisschool met een katholieke en protestants-christelijke levensovertuiging en staat open voor alle levensbeschouwelijke achtergronden. We vragen respect voor elkaar en elkaars geloofsovertuiging, waarbij we zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Vanuit ons christelijke gedachtegoed geven wij hier vorm aan middels dagopeningen en gezamenlijke vieringen. Speciale aandacht op onze school is er voor de drie grote christelijke feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren en waar mogelijk proberen wij de verbinding te zoeken met andere geloofsovertuigingen.

Belangrijke kernwaarden binnen ons onderwijs zijn: respect en waardering naar elkaar, eerlijkheid, taalgebruik, geborgenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid om er samen iets van te maken. Vanuit onze voorbeeldfunctie proberen we deze waarden en normen ook op onze leerlingen over te dragen. Vanuit eigen ervaringen van kinderen proberen wij waar mogelijk de wereld in de klas te halen en in gesprek te gaan met de kinderen over het welzijn van de ander en wat hen bezig houdt en maken dit zichtbaar binnen de school met een thematafel en de schoolvlam.