Identiteit

Basisschool Schateiland is een interconfessionele basisschool met een katholieke en protestants-christelijke levensovertuiging die tegelijkertijd open staat voor alle levensbeschouwelijke achtergronden. We vragen respect voor elkaar en elkaars geloofsovertuiging, waarbij we zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Vanuit ons christelijke gedachtegoed geven wij hier vorm aan middels dagopeningen en gezamenlijke vieringen. Speciale aandacht is er op onze school voor de drie grote christelijke feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Waar mogelijk proberen wij hierbij ook de verbinding te zoeken met andere geloofsovertuigingen. Belangrijke kernwaarden binnen ons onderwijs zijn: respect en waardering naar elkaar, eerlijkheid, taalgebruik, geborgenheid, samenwerking en de verantwoordelijkheid om er samen iets van te maken. Vanuit onze voorbeeldfunctie proberen we deze waarden en normen op onze leerlingen over te dragen. Door met de kinderen in gesprek te gaan proberen we vanuit hun eigen ervaringen zo veel mogelijk de wereld in de klas te halen. We voeren bijvoorbeeld gesprekken over het welzijn van de ander en over wat hen zoal bezig houdt. Dit maken we op een mooie manier zichtbaar binnen de school door gebruik te maken van een thematafel en de schoolvlam.