Identiteit

Basisschool Schateiland is een interconfessionele basisschool met een katholieke en protestants-christelijke levensovertuiging en staat open voor andere overtuigingen. We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. We gaan ervan uit dat de ouders onze doelstellingen onderschrijven. De feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden vanuit verschillende tradities bekeken en gevierd.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn we ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is. We brengen de kinderen respect voor elkaar bij. ‘Laat iedereen in zijn/haar waarde’ is een belangrijke stelregel op onze school. Daarnaast brengen we de kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde stad woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat jij ook medeverantwoordelijk bent voor het welzijn van je naaste.