Zorg

Zodra een kind bij ons op school zit volgen we de ontwikkeling en leggen dit vast in een dossier. Dit gebeurt door naar de kinderen te kijken, te luisteren en door het afnemen van toetsen. Tijdens de 10 minuten gesprekken houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht onverhoopt de ontwikkeling van uw zoon of dochter achterblijven dan wordt hulp en ondersteuning van de interne begeleider gevraagd. De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de scholen en de begeleiding en professionalisering van leraren.

Op basisschool Schateiland hebben we twee interne begeleiders. Manon Analbers voor de groepen 1 t/m 4 en Jeanette Scholten voor de groepen 5 t/m 8.