SCHOOLTIJDEN 

Basisschool Schateiland heeft een continurooster gebaseerd op het 5 gelijke dagen model.
Dat betekent elke dag dezelfde schooltijden.
Hieronder de schooltijden voor desbetreffende groepen:

Groep 1/2 van 8.30 uur tot 14.15 uur.
In principe zijn de groepen 1 en 2  in oneven weken op vrijdag vrij.
(voor eventuele afwijking zie jaarkalender)

Groep 3 en 4 van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Ongeveer één keer per maand hebben zij op vrijdag vrij.

Groep 5 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren geopend en start de inloop.
Om 8.30 uur beginnen de lessen.
De vrije dagen en vakanties staan vermeld in de kalender.