Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen basisschool Schateiland. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met voorzitter Miranda van der Kloor: schateiland-mr@skoe.nl 

De MR van basisschool Schateiland bestaat uit 4 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 4 leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.

Oudergeleding
Miranda van der Kloor (voorzitter)
Muserref Bozlak (secretaris)
Robin van der Heide
Michelle de Boer
Jessica Edelenbos

Personeelsgeleding
Anja Groot Bramel 
Nicole Meijers
Janneke van der Struik
Florianne Hondebrink

Verslag vergadering Medezeggenschapsraad 27 juni 2019