Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen basisschool Schateiland. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met de MR: schateiland-mr@skoe.nl 

De MR van basisschool Schateiland bestaat uit ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en  leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.
Jessica Edelenbos
ouder
voorzitter
Jeroen Haverkate
leerkracht
vice-voorzitter
Annelot Oving-Weusthuis
leerkracht
secretaris
Marlien van Berkel-Kuiter
ouder
Florianne Hondebrink
leerkracht
Manon Analbers
intern begeleider
Janneke van der Struik
vakleerkracht gymnastiek