IKC - Kinderopvang

Het kindcentrum 0-13 jaar is een samenwerkingsconcept (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs) binnen de gemeente Enschede, waarbinnen voor alle ouders/verzorgers en alle kinderen een ononderbroken voorziening van opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs gecreëerd wordt.

Samen met OBS de Esmarke en Humankind (kinderopvang) vormt basisschool Schateiland een integraal kindcentrum (IKC) namelijk het IKC Es(ch)marke.

Het Kindcentrum de Esmarke organiseert de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en valt onder SKE-Humankind. De locaties liggen in de directe nabijheid van onze school.

Contactpersoon is Maureen Hofstede te bereiken op: maureenhofstede@humankind.nl   
Telefoon: 0630994158