DEltagroep

KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs, ook wanneer er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment heeft KOE op drie locaties boven schoolse plusklassen, Deltagroepen genaamd. Basisschool Schateiland is één van deze locaties.

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor het kind verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden.

Mocht er meer uitdaging nodig zijn en is er bij een leerling aantoonbaar sprake van (of vermoeden van) hoogbegaafdheid dan komt deze leerling vanaf groep 5 in aanmerking voor de Deltagroep. Eén keer in de week krijgen deze kinderen begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Tegelijkertijd is de grote meerwaarde van een plusgroep dat het kind onder gelijkgestemden kan vertoeven. Ze voelen zich daar beter begrepen en ze kunnen met ontwikkelingsgelijken samenwerken.