Visie

Op basisschool Schateiland;
• begeleiden we leerlingen die extra zorg nodig hebben, aangestuurd door twee ervaren interne begeleiders.
• hebben we aandacht voor normen en waarden en respect voor ieders geloof en/of overtuiging.
• hebben we veel specialisme (o.a. taal, rekenen, jonge kind, wetenschap&techniek) binnen een jong en enthousiast team.
• begeleiden we onze meerbegaafde/ en hoogbegaafde leerlingen in de deltagroep.
• hebben we in de kleutergroepen veel aandacht voor spel en spelbegeleiding.
• hebben we in alle groepen aandacht voor techniek, ontwerpend en ontdekkend leren.
• wordt ict (iPad, tablets, chromebooks, digiborden) ingezet om het leren te bevorderen.
• vinden we naast het leren in de groep een goede balans tussen de creatieve vakken (muziek, kunst en cultuur) en bewegingsonderwijs.