Visie

Bij ons op school richten wij ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord. Wij bieden de kinderen onderwijs op maat aan en laten hen in een doorgaande lijn leren. Door de kinderen in een veilige omgeving de gelegenheid te geven om te ontdekken, te spelen en te kunnen leren, maken wij het mogelijk dat alle kinderen tot bloei kunnen komen.

Op basisschool Schateiland:
• begeleiden we leerlingen die extra zorg nodig hebben, aangestuurd door twee ervaren interne begeleiders;
• hebben we aandacht voor normen en waarden en hebben wij respect voor ieders geloof en/of overtuiging;
• hebben we veel specialisme (o.a. taal, rekenen, jonge kind, wetenschap & techniek) binnen een jong en enthousiast team;
• begeleiden we onze meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen in de Deltagroep;
• hebben we in de kleutergroepen veel aandacht voor spel en spelbegeleiding;
• hebben we in alle groepen aandacht voor techniek, ontwerpend en ontdekkend leren;
• wordt ICT (iPad, Chromebooks, digiborden) ingezet om het leren te bevorderen;
• vinden we naast het leren in de groep een goede balans tussen de creatieve vakken (muziek, kunst en cultuur) en bewegingsonderwijs.