Ouders

Goed contact met ouders is voor ons onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs. Op basisschool Schateiland streven we daarom naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Goed om te weten is dat ouders via hun betrokkenheid bij en participatie aan het onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Actieve betrokkenheid stimuleert immers de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen.