SCHOOLondersteuningsprofiel

 

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke vormen van ondersteuning op school worden ingezet. Ook kunt u hierin lezen op welke wijze de ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte wordt georganiseerd, welke expertise binnen de school aanwezig is én met welke partners we samenwerken als er extra zorg aan kinderen geboden dient te worden.

 

Klik op de foto om het schoolondersteuningsprofiel in te zien.