SCHOOLondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft  welke vormen van ondersteuning op school worden ingezet. Daarnaast op welke wijze de ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte wordt georganiseerd. 

Welke expertise binnen de school aanwezig is en met welke partners we samenwerken als er extra zorg aan kinderen geboden dient te worden.

Klik op de foto om het schoolondersteuningsprofiel in te zien.