Ouderraad

Mede dankzij de ouderraad worden op basisschool Schateiland veel activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Daarbij moet u denken aan:

· het sinterklaasfeest;
· activiteiten met Kerstmis, Pasen en Pinksteren;
· carnaval;
· traktaties bij de bovengenoemde activiteiten en sporttoernooien;
· hulp bij het afscheidsfeest van groep 8;
· financiële ondersteuning bij o.a. aanschaf sporttenue voor school; spelmateriaal etc.

De ouderraad vraagt aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld op 47,50 euro. In oktober ontvangt u een brief over de wijze van betaling.

De schoolreisjes die elk jaar plaatsvinden worden mede betaald van de ouderbijdrage. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Schoolreisjes zijn, voor veel kinderen, één van de hoogtepunten uit hun schoolleven. Daarom vinden wij het van groot belang dat alle kinderen meegaan. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet kunt betalen. Neem in dat geval contact op met de directeur van de school. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing.

De ouderraad komt in regelmatige vergaderingen, samen met een afvaardiging van het schoolteam, bij elkaar. Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af over de gedane uitgaven. Met regelmaat zijn er vacatures voor de ouderraad. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u mailen naar de voorzitter; Linda Slaghuis-Wobben: schateiland_or@skoe.nl 

*Betaling ouderbijdrage: ouderraad basisschool Schateiland, bankrekeningnummer: NL49RABO0122062906 o.v.v. leerlingennaam en groep.