Ouderraad

Mede dankzij de ouderraad worden er op basisschool Schateiland veel activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
· het Sinterklaasfeest;
· activiteiten met Kerstmis, Pasen en Pinksteren;
· carnaval;
· traktaties bij de bovengenoemde activiteiten en sporttoernooien;
· hulp bij het afscheidsfeest van groep 8;
· financiële ondersteuning bij o.a. aanschaf sporttenue voor school; spelmateriaal etc.

Om dit mogelijk te kunnen maken, vraagt de ouderraad aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023, in overleg met de medezeggenschapsraad, vastgesteld op 47,50 euro. In oktober ontvangt u hierover een brief met daarin uitleg over de wijze van betaling.

De schoolreisjes die elk jaar plaatsvinden worden mede betaald van deze ouderbijdrage. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Schoolreisjes zijn, voor veel kinderen, één van de hoogtepunten uit hun schoolleven. Daarom vinden wij het van groot belang dat alle kinderen meegaan. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet de mogelijkheid heeft om dit bedrag te betalen. Neem in dat geval contact op met onze directeur. Deze kan samen met u zoeken naar een goede oplossing.

De ouderraad, bestaande uit ouders en een afvaardiging van het schoolteam, komt regelmatig bij elkaar. Jaarlijks leggen zij financiële verantwoording af over de gedane uitgaven. Met regelmaat zijn er vacatures voor de ouderraad. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u mailen naar de voorzitters; Karlijn Kieneker en Marieke Geerdink: schateiland_or@skoe.nl

*Betaling ouderbijdrage: ouderraad basisschool Schateiland, bankrekeningnummer: NL49RABO0122062906 o.v.v. leerlingennaam en groep.