Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Voor kinderen met dyslexie hanteren we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederland). Alle leerkrachten op onze school zijn geschoold hoe om te gaan met kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie is of dyslexie geconstateerd is.

Wij helpen de kinderen met dyslexie door: - veel extra oefening in het (technisch) lezen - extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld - inzet van de methode Kurzweil. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen hun talenten kunnen ontplooien.

Om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken is het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) een dag per week bij ons op school aanwezig. Op deze manier vindt behandeling plaats in hun eigen vertrouwde en veilige omgeving. Daarnaast behandelt de logopediste van het Twentsch Logopediecentrum kinderen met lees- en spellingsproblemen. Ook dit gebeurt binnen onze eigen school.