Schakelklas / co-teacher

Voor sommige kinderen, bijvoorbeeld de kinderen met een (grote) taalachterstand, is het goed dat zij extra ondersteuning krijgen. Schakelklassen maken dit mogelijk. De schakelklas is een klas waarin leerlingen, drie ochtenden in de week, extra les krijgen in taal, lezen en uitbreiding van de woordenschat. De rest van de tijd gaan de kinderen naar hun eigen kleuterklas op hun eigen school. De kinderen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas. Voor deelname aan de schakelklas dient een aanvraag ingediend te worden, dit wordt gedaan door de school. De leerkracht van de schakelklas komt vervolgens de aangemelde leerling in de eigen groep observeren. Na deze observatie kan men beslissen of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan de schakelklas. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van u. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen.

Er kan ook sprake zijn dat de leerkracht van de schakelklas komt ondersteunen voor enkele uren per week in de groep op de basisschool. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Deze vorm van ondersteuning wordt co-teaching genoemd. Dit gebeurt op basisschool Schateiland.