Schakelklas / co-teacher

Voor sommige kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een (grote) taalachterstand, is het goed dat zij extra ondersteuning krijgen. Schakelklassen maken dit mogelijk. In de lessen gaat alle aandacht naar het leren van de taal. Aan de schakelklassen doen alle scholen in de wijk mee. Kinderen uit groep 1 van de basisschool kunnen naar een schakelklas. Kinderen gaan drie ochtenden per week naar de schakelklas. De rest van de tijd gaan de kinderen naar hun eigen kleuterklas op hun eigen school. De kinderen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas. De aanmelding gebeurt door de basisschool waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van u. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen.

Er kan ook sprake zijn dat de leerkracht van de schakelklas komt ondersteunen voor enkele uren per week in de groep op de basisschool. Dit is mede afhankelijk van het aan aanmeldingen. Deze vorm van ondersteuning wordt co-teaching genoemd. Dit gebeurt op basisschool Schateiland.