Leerlingenraad

 
Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op Schateiland door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Er wordt 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderd. In samenspraak met de directeur wordt er door de voorzitter en secretaris van de leerlingenraad een agenda opgesteld.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijv.; speelplein en materialen, inrichting schoolbibliotheek, ervaringen van een nieuwe methode, invulling van bijzondere activiteiten zoals de KOE-tiendaagse, gebruik van ict, etc. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep.

Op de foto zie je de leerlingenraad op bezoek bij boekhandel Broekhuis om boeken uit te zoeken voor de schoolbibliotheek. De leerlingen gaan de schoolbibliotheek zelf beheren.