Leerlingenraad

Leerlingenraad.


Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op Schateiland. Dit doen wij door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij mogen 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderden. Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: speelplein en materialen, inrichting schoolbibliotheek, ervaringen met een nieuwe methode, invulling van bijzondere activiteiten zoals de KOE-tiendaagse, gebruik van ICT etc. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep. Daarnaast kan leerlingenraad de school vertegenwoordigen bij bijzondere gelegenheden.

De leerlingenraad bestaat uit:
Groep 8a: Sophie (secretaris), Leo
Groep 8b: Maaike (voorzitter), Mats
Groep 7a: Cato, Vajèn
Groep 7b: Lara, Lucas
Groep 6a: Olivier, Hammad
Groep 6b: Suuz, Rens
Groep 5a: Lex, Joël
Groep 5b: Robin, Anna Sophie

Wij willen dit schooljaar de volgende punten bespreken met de directie:

- afspraken over het buitenspelen op het Avantiveld
- de schoonmaak van de toiletten
- de nieuwe taalmethode: Staal
- veiligheid
- regels
- omgaan met de chromebooks
- sociale media
- armoede