Leerlingenraad


Leerlingenraad.

Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op Schateiland door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Er wordt 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderd.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijv.; speelplein en materialen, inrichting schoolbibliotheek, ervaringen van een nieuwe methode, invulling van bijzondere activiteiten zoals de KOE-tiendaagse, gebruik van ict, etc. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep. Daarnaast vertegenwoordigt de leerlingenraad eventueel de school bij bijzondere gelegenheden als er een beroep op leerlingen wordt gedaan.

De leerlingenraad bestaat uit: Luuk groep 8a voorzitter, Jasmijn groep 8B, Sophie groep 7A, Maaike groep 7B (vice-voorzitter), Davey groep 6A, Lara groep 6B, Hammad 5A en Suuz 5B

Wij willen dit schooljaar de volgende punten bespreken met de directie:

afspraken over het buitenspelen
meer speelmogelijkheden op Avantiveld
schoolbieb
omgaan met materialen
waar zijn we trots op