Leerlingenraad


Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op Schateiland door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Er wordt 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderd.  
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijv.; speelplein en materialen, inrichting schoolbibliotheek, ervaringen van een nieuwe methode, invulling van bijzondere activiteiten zoals de KOE-tiendaagse, gebruik van ict, etc. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep. Daarnaast vertegenwoordigt de leerlingenraad eventueel de school bij bijzondere gelegenheden als er een beroep op leerlingen wordt gedaan.

De leerlingenraad bestaat uit: Romy groep 8, Ninte groep 8 (secretaris), Luuk groep 7A, Jasmijn groep 7B, Sophie groep 6A, Maaike groep 6B (voorzitter), Davey groep 5A, Lara groep 5B

Wij willen dit schooljaar de volgende punten bespreken met de directie:
- pesten, pestcoördinator onder de aandacht brengen
-veiligheid
-lessen van Kwink
-dagopening
-schoonmaak en omgang met materialen
-waar zijn we trots op