Leerlingenraad


Leerlingenraad.

Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op Schateiland. Dit doen wij door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij mogen 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderden. Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: speelplein en materialen, inrichting schoolbibliotheek, ervaringen met een nieuwe methode, invulling van bijzondere activiteiten zoals de KOE-tiendaagse, gebruik van ICT etc. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep. Daarnaast kan leerlingenraad de school vertegenwoordigen bij bijzondere gelegenheden.

De leerlingenraad bestaat uit: Luuk groep 8a voorzitter, Jasmijn groep 8B, Sophie groep 7A, Maaike groep 7B (vicevoorzitter), Davey groep 6A, Lara groep 6B, Hammad 5A en Suuz 5B Wij willen dit schooljaar de volgende punten bespreken met de directie:

- afspraken over het buitenspelen
- meer speelmogelijkheden op Avantiveld
- schoolbieb
- omgaan met materialen
- waar zijn we trots op.