VE beleid

Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Mocht blijken dat een kind voor zijn 4e levensjaar op het gebied van taal- en of sociale emotionele ontwikkeling een achterstand dreigt op te lopen, dan kan er een VE-indicatie worden afgegeven. Dit gebeurt veelal door het consultatiebureau. De peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf (de voorschool) kan dan extra hulp en begeleiding bieden. Bij kinderen die een VE indicatie hebben vindt er in de overgang van de voorschool naar de basisschool een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaats tussen de pedagogische medewerker van de voorschool en de leerkracht van de basisschool. U wordt daar als ouder nadrukkelijk bij betrokken. Op deze wijze kunnen we op basisschool Schateiland kinderen met een VE indicatie vanaf hun eerste schooldag extra zorg en ondersteuning geven. Vervolgens worden ze tot en met groep 3 specifiek gevolgd in hun ontwikkeling.