VVE beleid

Mocht blijken dat een kind voor zijn 4e levensjaar op gebied van taal- en of sociale emotionele ontwikkeling een achterstand dreigt op te lopen kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. Dit gebeurt veelal door het consultatiebureau. De peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf (de voorschool) kan dan extra hulp en begeleiding bieden. Bij kinderen die een VVE indicatie hebben vindt er in de overgang van de voorschool naar de vroegschool een zogenaamde. ‘warme overdracht’ plaats tussen de pedagogische medewerker van de voorschool en de leerkracht van de vroegschool. U wordt daar als ouder nadrukkelijk bij betrokken. Op deze wijze kunnen we op basisschool Schateiland kinderen met een VVE indicatie indien nodig vanaf hun eerste schooldag extra zorg en ondersteuning geven en worden ze tot en met groep 3 specifiek gevolgd in hun ontwikkeling.